top of page

TARIMSAL ARTIKLARDAN YERLİ VE TEMİZ ENERJİ

Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi 

Döngüsel Ekonomi Modelleri

Doğanın ürettiği enerji ile iklim değişikliğine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Farklı alanlarda kullanımı mümkün olmayan tarımsal artıklardan ekonomik değer oluşturan yerli ve temiz ısı ve elektrik enerjisi üretimine destek sağlıyoruz.

round%20gold%20lights_edited.png

Hakkımızda

​Türkiye’de tarımsal artıkların oluşturduğu biyokütle potansiyelini biyoenerji yoluyla ekonomiye kazandırarak fosil yakıt kaynaklı karbon salınımını azaltmak adına T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) finansörlüğünde 2018 yılından bu yana “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi”ni yürütmektedir. 

Başlıca Faaliyetler:

Yatırımcılara Doğrudan Destek

2019-2024

Biyoenerji alanındaki sürdürülebilir özel sektör yatırımlarına toplamda 2.4 Milyon ABD Doları destek verilmektedir. Maddi desteğin yanı sıra fizibilite ve iş planları ile teknik destek sağlanmaktadır.

Anasayfa: Projects
Professor Lecturing on Stage

Eğitimler

Biyoenerji Teknik Eğitimleri

Her seviye için ayrı hazırlanmış biyokütle santralleri bakım, onarım ve işletme teknik eğitimleri

Koşullar:

Ücretsiz-

Katılım Belgeli

3f4122ce-b6ba-4982-a42a-943abd066ffa_edited.jpg

Farkındalık

Kamu, özel sektör, akademi

Karar vericiler, kamu kurumları, finans kurumları ve özel sektörün katılımıyla sempozyum, atölye çalışamaları

Koşullar:

Ücretsiz-

Katılım Belgeli

download (2).jpeg

Mevzuat

Hasat yönetimi, yasal boşluk analizi

Biyokütle üretim ve kullanımında yasal boşlukların giderilmesi ve üretici bilgilendirmesi üzerine kılavuzlar

Süreç:

1 Ekim 2021-

1 Haziran 2022

Uluslararası
Çalışmalar

Akademik Dergi, Uluslararası Sempozyum, Global Bioeconomy Summit (GBS2020)