top of page
Proje Başvuruları Değerlendirme Süreci Tamamlandı

Proje kapsamında 9 Nisan 2019’da  Türkiye’deki biyoenerji yatırımlarına teknik destek ve finansman desteği sağlayacağı ilan edilmiş, başvuru yapan biyoenerji firmalarından sürdürülebilir niteliklere sahip 6 enerji tesisi ve 5 tedarik zinciri başvurusuna toplamda 2400000 ABD Doları ($) maddi destek sağlanmasına karar verilmiştir.

İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde sera gazı salınımlarının azaltılması ve tarım sanayinde modern teknolojilerin yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda oluşturulan, tam ismiyle “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Biyokütle Kullanımı Projesi”, 2018 yılından bu yana Türkiye’de biyokütle sektörünün çevreci ve yüksek verimli yöntemlerle gelişimine katkı sağlamaktadır. Biyokütle, canlı formunda var olmuş ve fosilleşmemiş organik materyal potansiyelidir. Biyokütle farklı teknolojilerle, enerji formuna dönüştürüldüğünde ortaya çıkan karbondioksit, biyokütle oluşumu sırasında emilen karbondioksite eşit olduğu için biyokütle enerjisinde karbon nötrdür. Biyokütle enerjisinden elektrik ve ısı üretmek mümkündür. Sürdürülebilirlik esasına dayana
n proje, biyokütle hammaddesi olarak üretim sonrası tarla ve bahçelerde kalan,  farklı ürüne dönüştürülemeyen (yem, gübre vb) ve çoğu zaman yasak olmasına rağmen anız yakımına maruz bırakılan, tarımsal atık ve artıkların enerjiye dönüşümünü hedeflemektedir. Enerji üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısı, bütünleşmiş sistemler ile sanayi alanının ısı ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.

 

 

Döngüsel, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir biyoenerji projelerinin projemizden teknik ve finansal destek sağlayabileceklerini duyurmak amacıyla 9 Nisan 2019’da çağrıya çıkılmıştır. Başvuruda bulunan firmalar kullandıkları hammadde (tipi, tedariki, lojistik altyapısı),  uygulanan işlem (ısı, kojenerasyon, trijenerasyon, atık ısı kullanımı), yatırım bütçesi, çevresel ve sosyal etki, tekrarlanabilirlik ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere pek çok kritere tabi tutularak üç ayrı aşamada (ikisi bağımsız uzmanlar ve firmalarca olmak üzere) değerlendirilmiştir.  Teknik destek kapsamında puan sıralamasında ilk 12’deki tedarik zinciri firmalarına iş planı, ilk 10’daki enerji tesisi firmalarına ön fizibilite ve ilk 6 enerji tesisi firmasına fizibilite raporları hazırlanmıştır. Rapor ve iş planı hazırlama süreçleri, bağımsız uzmanlar ve uluslararası firmalarla işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. 11 Kasım 2020 tarihli “Proje 2.Yürütme Kurulu Toplantısı” ile finans desteğine hak kazanan firmalar kesinleştirilmiş ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Finansal destek almaya hak kazanan firmalar aşağıda belirtilmiştir:

Enerji Tesisi Firmaları:

1- Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım A.Ş.

2- Biyomek Elektrik Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3- Dinar Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş.

4- Konfrut Gıda, Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5- Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş.

6- Zeyn Biyogaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

 

Tedarik Zinciri Firmaları:

1- Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım A.Ş.

2- Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş.

3- TEMS Bioenerji Elektrik Üretim A.Ş.

4- TRE Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5- Yapılcanlar Turizm, Petrol, Nakliye, Gıda, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Maddi Desteğe Hak Kazanan Firmalarımızı Tebrik Ederiz.

Image by Tim Zänkert
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page