top of page
Proje Başvuruları Değerlendirme ve Destek Süreci Tamamlandı

İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde sera gazı salınımlarının azaltılması ve tarım sanayinde modern teknolojilerin yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda oluşturulan, tam ismiyle “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Biyokütle Kullanımı Projesi”, 2018 yılından bu yana Türkiye’de biyokütle sektörünün çevreci ve yüksek verimli yöntemlerle gelişimine katkı sağlamaktadır. Biyokütle, canlı formunda var olmuş ve fosilleşmemiş organik materyal potansiyelidir. Biyokütle farklı teknolojilerle, enerji formuna dönüştürüldüğünde ortaya çıkan karbondioksit, biyokütle oluşumu sırasında emilen karbondioksite eşit olduğu için biyokütle enerjisinde karbon nötrdür. Biyokütle enerjisinden elektrik ve ısı üretmek mümkündür. Sürdürülebilirlik esasına dayanan proje, biyokütle hammaddesi olarak üretim sonrası tarla ve bahçelerde kalan,  farklı ürüne dönüştürülemeyen (yem, gübre vb) ve çoğu zaman yasak olmasına rağmen anız yakımına maruz bırakılan, tarımsal atık ve artıkların enerjiye dönüşümünü hedeflemektedir. Enerji üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısı, bütünleşmiş sistemler ile sanayi alanının ısı ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.

 

 

Döngüsel, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir biyoenerji projelerinin projemizden teknik ve finansal destek sağlayabileceklerini duyurmak amacıyla 2019 ve 2020 yıllarında 2 çağrıya çıkılmıştır. Başvuruda bulunan firmalar kullandıkları hammadde (tipi, tedariki, lojistik altyapısı),  uygulanan işlem (ısı, kojenerasyon, trijenerasyon, atık ısı kullanımı), yatırım bütçesi, çevresel ve sosyal etki, tekrarlanabilirlik ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere pek çok kritere tabi tutularak üç ayrı aşamada (ikisi bağımsız uzmanlar ve firmalarca olmak üzere) değerlendirilmiştir.  Rapor ve iş planı hazırlama süreçleri, bağımsız uzmanlar ve uluslararası firmalarla işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. 11 Kasım 2020 tarihli “ 2. Proje Yürütme Kurulu Toplantısı” ilk çağrıda desteklenecek firmalar ve 15 Ocak 2024 tarihli ".5. Proje Yürütme Kurulu Toplantısı"  ile 2. çağrıda finans desteğine hak kazanan firmalar kesinleştirilmiş ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Finansal destek almaya hak kazanan firmalar aşağıda belirtilmiştir:

Enerji Tesisi Firmaları:

1-Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım A.Ş.

2-Biyomek Elektrik Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3-Dinar Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş.

4-Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş.

5-T.C. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)

6-Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş

 

Tedarik Zinciri Firmaları:

1-Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım A.Ş.

2-Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş.

3-TRE Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4-Yapılcanlar Turizm, Petrol, Nakliye, Gıda, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5-Ulubey Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş.

6-Arıkan Mensucat San. And Tic. A.Ş.,

7-H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Maddi Desteğe Hak Kazanan Firmalarımızı Tebrik Ederiz.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page