top of page

Eğitimlerimiz Devam Ediyor!

1-2 Haziran 2023 tarihlerinde Erzurum’da yapılacak “Biyokütlenin Enerji Yolculuğu 5. Eğitimi” için başvurularımız devam etmektedir. 

Biyokütlenin Enerji Yolculuğu 5. teknik Eğitimi.png

“Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” Projesi Kapsamında Enerji Tesisi (Fizibilite)- Tedarik Tesisi (İş Planı) Teknik Destek Sağlanması İçin Çağrılar Açıldı.

Ekran Alıntısı.PNG

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen Genel Müdürlüğümüz ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nun yürütücüsü olduğu “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” projesi kapsamında Biyokütle Enerji Tesisi (Fizibilite)- Tedarik Tesisi (İş Planı) Teknik Destek sağlanması için çağrılar açılmıştır.

Proje çerçevesinde tarım sektörü ile modern biyoenerji teknolojileri ve enerji veriminin birleşimini yansıtan çevreci ve tekrarlanabilir modern biyoenerji projelerinin faaliyete geçirilmesi aşamasında yapılması gereken fizibilite raporları ve iş planlarının hazırlanması amacıyla yapılacak başvurular, 15 Mart-01 Mayıs 2022 tarihlerinde kabul edilerek, 15 Mayıs 2022-15 Temmuz 2022 tarihlerinde TAGEM-UNIDO ve Bağımsız Uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde                                    www. surdurulebilirbiyokutle.org adresinde açıklanacaktır.

Proje Başvuruları ile İlgili Başvuru Formu ve Bilgiler:

Ek 1. Biyokütle Enerji Tesisi Fizibilite Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi

Ek 2. Biyokütle Tedarik Zinciri İş Planı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi

Ek 3. Biyokütle Enerji Tesisi Fizibilite Teknik Destek Programı Başvuru Formu

Ek 4. Biyokütle Tedarik Zinciri İş Planı Teknik Destek Programı Başvuru Formu

         DOSYALARI İNDİRMEK İÇİN

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page