top of page

Finansal Destekler

Proje kapsamında 6 temel tarımsal artığın ekonomiye kazandırılması öngörülmüştür. Bu artıklar baz alınarak oluşturulan ve Çağrı kapsamında başvuruda bulunan 5 tedarik zinciri ve 5 enerji tesisi projesi maddi desteğe hak kazanacaktır. Şirketlerin faydalanabileceği maddi destek miktarı, uzmanlarca yapılan ön fizibilite, fizibilite ve iş planı raporları neticesinde belirlenecektir. 

5 tedarik zinciri ve 5 enerji tesisine toplamda 2.4 Milyon ABD Doları tutarında doğrudan maddi destek sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, hazırlanan raporlarla şirketlerin kredibilitelerinin arttırılması ve yapılacak eğitim çalışmalarıyla sektörde nitelikli teknik personel yetiştirilmesi de sektörel gelişime katkı sağlayacak ve ekonomik büyümeyi tetikleyecek faaliyetler içerisinde yer alır.  

"Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Farkındalığın Arttırılması" kapsamında 5 yüksek lisans ve 2 doktora projesine yaklaşık 13 000 ABD Doları destek sağlanmıştır.  

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page