top of page

Gördüğünüzden
Fazlası

Sürdürülebilir Enerji Yolculuğu

Proje Tanıtımı

GENEL

Türkiye’de tarımsal artıkların oluşturduğu biyokütle potansiyelini biyoenerji üretimiyle ekonomiye kazandırarak fosil yakıt kaynaklı karbon salınımını azaltmak amacıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) finansörlüğünde 2018 yılından bu yana “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi”ni yürütmektedir. 

Neler Yapıyoruz?

PROJE BİLEŞENLERİ

Proje 4 temel bileşenden meydana gelmektedir:

  1. Tarım sektörü ile modern biyoenerji teknolojileri ve enerji veriminin birleşimini yansıtan çevreci ve tekrarlanabilir pilot proje uygulamalarının desteklenmesi

  2. Alt sektörlerde dönüşümü tetiklemek adına yasal boşluklar ve politika çerçevelerinde iyileştirmeler yapılması

  3. Kapasite gelişimi ve farkındalık faaliyetleri

  4. Takip ve Değerlendirme

Hedefimiz

2018-2024

Projenin temel hedefi, pilot biyoenerji teknolojileri uygulamaları ile 440 bin tona eşdeğer net ve 3.840.000- 10.000.000 ton  dolaylı olmak üzere karbondioksit tasarrufu sağlanmasıdır. 

Bu kapsamda cinsiyet eşitliğini ön planda tutan istihdam fırsatlarının sağlanması, tarımsal artıklardan tedarik zinciri oluşturulması, elektrik enerjisinin yanı sıra ısının (doğrudan ısı, kojenerasyon ve trijenerasyondan elde edilecek ısı- soğutma) kullanımı gibi  yeşil ekonomiyi güçlendiren ve sektörel entegrasyonu sağlayan sistemlerin oluşturulması sağlanacaktır.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page