top of page

Akademik Çalışmalara Destek

Projenin 3. Bileşeni kapsamında biyokütle alanında yapılan yüksek lisans ve doktora projelerinin destekleneceği açıklanmış, 96 dekanlığa resmi yazı ile bildirilmiş ve başvurular kabul edilip değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler, TAGEM ve UNIDO uzmanları tarafından ortak kriterle notlandırılmıştır. Her proje için jüri üyelerinin  bağımsız puanlandırmalarının ortalamaları alınmış ve kriterleri karşılayan tezlerden asil ve yedek liste oluşturulmuştur.

Asil liste ve yedek listedeki adaylar, internet üzerinden değerlendiriciler ile bir araya gelerek  çalışmalarını paylaşmış ve ekip üyeleriyle Türkiye'de biyokütlenin güncel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. 

Değerlendirmelerin ve toplantıların ardından 7 proje (2 doktora ve 5 yüksek lisans) kısmi seyahat, ekipman ve deney desteği almaya hak kazanmıştır.

Screenshot 2020-04-21 13.37.13
Screenshot 2020-04-30 13.41.36
Screenshot 2020-04-28 13.47.20
Screenshot 2020-04-23 13.04.42
Screenshot 2020-04-28 13.19.52
Screenshot 2020-04-19 20.34.47
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page