top of page

Ana Faaliyetlerimiz

4 Proje Bileşeni

1. Biyoenerji Yatırım Desteklerimiz

Tekrarlanabilir, Çevreci, Sosyal Faydası Yüksek Projeler İçin

Digital Work Life

Enerji Tesislerinde Elektrik ve Isı Üretimi

Tarımsal Artıklardan Pelet, Briket, Paçal, Balya Üretimi

 • 2.400.000 ABD Doları doğrudan destek

 • Enerji Tesislerine Fizibilite Çalışmaları

 • Tedarik Zincirlerine İş Planları

 • Finans Kurumlarıyla Toplantılar/ Kredibilite Çalışmaları

2. Mevzuat Çerçevesi Çalışmaları

Alt Sektörler Arasında Dönüşüme Fırsat Sunmak Üzere

Pencil and notepad

Yasal Boşluk Analizi

Hasat Yönetimi ve Biyokütle Çıkarım Standardı

 • Yasal Boşluk Analiz Raporu

 • Biyokütle Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Tanımlanması

 • "Mini Biyogaz Projesi" Strateji Belgesi

 • Hasat Yönetim Kılavuzları

3.Yeterlik ve Farkındalık Çalışmaları

Teknik Altyapının ve Sektörel Bütünleşmenin Güçlendirilmesi

1%20(1)_edited.jpg

Eğitimler, Atölye Çalışmaları, Tanıtım Faaliyetleri

Sempozyumlar, Kongreler, Akademik Yayınlar

 • Biyokütle Üst Düzey Uzman ve Teknik Uzman Eğitimleri

 • Kamu, Özel Sektör, Finans Kurumları Karar Verici Eğitimleri

 • Sempozyum, Kongre Katılımı, Akademik Yayın Destekleri

 • Stand, Fuar, Sosyal Medya Tanıtım Etkinlikleri

4.Takip ve Değerlendirme Süreci

Proje Destek ve Faaliyetlerinin İzlenmesi, Başarı Ölçümü

Illustrated Eyes

Enerji Takip Sistemleri, Sürdürülebilirlik Takip Mekanizmaları

Başarı Kriterleri, Geri Bildirimler, Kamuoyu Paylaşımı

 • Takip ve Değerlendirme Planları

 • Pilot Proje Takip Sistemleri

 • Etkinlik Sonrası Değerlendirmeler

 • Sonuçların Kamuoyu ile Paylaşımı

 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Instagram
bottom of page