top of page

Fizibilite Destekleri

Projenin 1. bileşeni "Tarım Endüstrisinde Modern Biyoenerji Teknolojileri ve Enerji Verimliliğinin Ölçüm Örneklerinin Oluşturulması" kapsamında Destek Çağrısı'na başvuruda bulunan  biyokütle enerji tesisleri ilk aşama bağımsız teknik değerlendirme, proje ekibi ön değerlendirmesi, saha gözlemi ve raporlama değerlendirmelerine tabi tutulmuşlardır. Değerlendirme süreci, başvuruların elenmesi değil, güçlendirilmesi esas alınarak yönetilmiş ve geri bildirimler ve öneriler her aşamada şirketlerle paylaşılmıştır. 
 
Teknik değerlendirme ve teknik desteğin son aşaması olarak değerlendirmede en iyi 10 tesis içerisinde değerlendirilen başvuru sahiplerine ön fizibilite; finansal desteğe hak kazanmış en iyi 5 enerji tesisi projesine ise kapsamlı fizibilite raporlama çalışması yapılmıştır. Fizibilite çalışmaları, bağımsız uluslararası şirket tarafından yüksek standartlarda raporlardır. 

IMG_20200312_140337.jpg
IMG_20200714_141617_resized_20200819_112
IMG_20200306_125731_resized_20200819_112

İş Planı Destekleri

Projenin 1. bileşeni "Tarım Endüstrisinde Modern Biyoenerji Teknolojileri ve Enerji Verimliliğinin Ölçüm Örneklerinin Oluşturulması" kapsamında Destek Çağrısı'na başvuruda bulunan  biyokütle tedarik zincirleri ilk aşama bağımsız teknik değerlendirme, proje ekibi ön değerlendirmesi, saha gözlemi ve raporlama değerlendirmelerine tabi tutulmuşlardır. Değerlendirme süreci, başvuruların elenmesi değil, güçlendirilmesi esas alınarak yönetilmiş ve geri bildirimler ve öneriler her aşamada şirketlerle paylaşılmıştır. 
 
Tedarik zincirleri için projenin hedefi, seçilen 6 hammadde kaynağının sürdürülebilir yöntemlerle ve sistematik olarak ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu kapsamda başvuru sahiplerinin raporları incelenir ve projeye en uygun başvurular için detaylı analiz raporları hazırlanır, ön fizibilite yapılır ve bu şirketler için strateji uzmanları tarafından iş planları hazırlanır. İş planlarının tamamlanmasının ardından proje kriterlerine en uygun projeler maddi destek almaya hak kazanırlar. 

IMG_20200716_170909_resized_20200819_112
IMG_20200717_113156_resized_20200819_112
h.akyol 010.JPG
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page